3D Topography3D Topography
3D Digital design3D Digital design
3D milling3D milling
3D Topography

Exact Street

Tuotantoprosessin monimutkainen digitalisointi, virtualisointi ja optimointi laadun, turvallisuuden ja ympäristövaikutusten optimoimiseksi sekä elinkaarikustannusten minimoimiseksi.

Exact Street -tekniikka mahdollistaa tasaisemman pinnan tuottamisen korjatulle tielle. Se parantaa merkittävästi pituussuuntaista ajo- ja poikittaislaskua, vedenpoistoprofiilia, tasaista asfalttipäällysteen syvyyttä (mikä vähentää päällystetyn asfaltin syvyyspoikkeamia) ja liikenneturvallisuutta. Tämä tekniikka vähentää myös kielteisiä ympäristövaikutuksia vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja lyhentää korjausten aikana tarvittavaa tien sulkemista. Tämä voidaan osoittaa parantuneella kansainvälisellä karheusindeksillä (IRI). Exact Street mahdollistaa myös materiaalisäästöt. Sen ansiosta materiaalia voidaan yleensä jyrsiä ja kuljettaa pois vähemmän, mikä vähentää päällystyksessä käytettävän asfalttimateriaalin määrää (kustannussäästöt tierakenteiden alusrakenteissa).