3D Topography3D Topography
3D Digital design3D Digital design
3D milling3D milling
3D Topography

Exact Street

Kompleks digitalisering, virtualisering og optimalisering av produksjonsprosessen for å optimalisere kvalitet, sikkerhet, miljøpåvirkning og minimere livssykluskostnadene.


Exact Street-teknologien gjør det mulig å produsere en jevnere overflate på en reparert vei. Den gir betydelige forbedringer når det gjelder lengde- og tverrfall, vanndreneringsprofil, jevn dybde på asfalten (noe som reduserer avvikene i asfalteringsdybden) og trafikksikkerhet. Denne teknologien reduserer også den negative miljøpåvirkningen ved å redusere CO2-utslippene og forkorter den nødvendige stengningen av veien under reparasjoner. Dette kan dokumenteres med en forbedret International Roughness Index (IRI). Exact Street muliggjør også materialbesparelser. Den gjør det mulig å frese og frakte bort mindre materiale, noe som fører til at det brukes mindre asfaltmateriale til asfaltering (kostnadsbesparelser på underlaget i veibanen).