3D Topography3D Topography
3D Digital design3D Digital design
3D milling3D milling
3D Topography

Exact Street

Kompleksowa cyfryzacja, wirtualizacja i optymalizacja procesu produkcyjnego w celu optymalizacji jakości, bezpieczeństwa, wpływu na środowisko i minimalizacji kosztów cyklu życia.


Technologia Exact Street umożliwia uzyskanie gładszej powierzchni remontowanej drogi. Znacząco poprawia ona właściwości jezdne podłużne i poprzeczne, profil odprowadzania wody, jednolitą głębokość ułożonego asfaltu (zmniejszając tym samym odchylenia głębokości ułożonego asfaltu) oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Technologia ta zmniejsza również negatywny wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i skraca czas niezbędnego zamknięcia drogi podczas naprawy. Można to wykazać dzięki poprawie międzynarodowego wskaźnika szorstkości (IRI). Exact Street umożliwia również oszczędność materiału. Zazwyczaj pozwala na frezowanie i wywożenie mniejszej ilości materiału, co skutkuje zmniejszeniem ilości materiału asfaltowego używanego do układania nawierzchni (oszczędność kosztów na podkładach pod drogi).