3D Topography3D Topography
3D Digital design3D Digital design
3D milling3D milling
3D Topography

Exact Street

Komplex digitalisering, virtualisering och optimering av produktionsprocessen för att optimera kvalitet, säkerhet, miljöpåverkan och minimera livscykelkostnaderna.


Exact Street-tekniken gör det möjligt att producera en jämnare yta på en reparerad väg. Den ger betydande förbättringar när det gäller längsgående körning och tvärfall, vattenavrinningsprofil, enhetligt asfaltsdjup (vilket minskar avvikelserna i asfaltsdjup) och trafiksäkerhet. Tekniken minskar också den negativa miljöpåverkan genom minskade CO2-utsläpp och förkortar den nödvändiga avstängningen av vägen under reparationen. Detta kan påvisas med ett förbättrat International Roughness Index (IRI). Exact Street möjliggör också materialbesparingar. Det innebär att mindre material behöver fräsas och transporteras bort, vilket leder till en minskad mängd asfaltmaterial som används vid beläggning (kostnadsbesparingar på underlagen för vägbanor).